• Konferencja Mielec 13.05.2014

    W dniu 13 maja 2014r., w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie, odbyła się konferencja pt. „TWORZENIE PONADREGIONALNEJ WSPÓŁPRACY - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU”,...

    Czytaj więcej...

  • Konferencja Mielec 28.10.2014

    W dniu 28 października w Hotelu Atena w Mielcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” zatytułowana „Inwestycje i...

    Czytaj więcej...

Gmina Baligród

Gmina znajduje sie w powiecie leskim i jest położona na terenie Międzynarodowego rezerwatu Biosfery " Karpaty Wschodnie " wpisanego na listę UNESCO w Euroregionie Karpaty wschodnie.

Gmina obejmuje następujące wsie: Baligród, Lubne , Nowosiółki, Bystre, Jabłonki, Zahoczewie, Kielczawa, Rabe, Stężnica, Żerdenka, Żernica Niżna, Żernica Wyzna, Cisowiec, Kołonice, Roztoki Dolne, Mchawa. Teren gminy Baligród w większości pokrywają lasy oraz grunty leśne. Z tego powodu działalność mieszkańców nastawiona jest przede wszystkim na przemysł drzewny. Miejscowa ludność prowadzi również niewielkie gospodarstwa rolne.

W gminie znajdują sie obszary chronione, obejmujące tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym. Baligród oraz okoliczne tereny to bardzo ciekawe miejsca dla odwiedzających Bieszczady, ze względu na bogata historie i ciekawe zabytki. Dodatkowym atutem jest położenie przy głównym szlaku komunikacyjnym, jakim jest duża obwodnica bieszczadzka.

Mieszkańcy gminy wiążą duże nadzieje z perspektywami rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego - ze względu na występowanie w tym rejonie wód mineralnych.

Oprócz wymienionych walory gmina posiada nieliczne pozostałości po dawnych mieszkańcach tych ziem, góralach karpackich - Bojkach.

Baligród to miejsce styku wielu kultur: polskiej i ukraińskiej, w tym bojkowsko-łemkowskiej, a w okresie międzywojennym również żydowskiej.

więcej informacji na stronie: http://www.baligrod.pl/Logotypy Unijne
 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej. 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.